επιχείρηση
Προϊόντα
Κατακόρυφη πίεση σε φύλλα φίλτρα
Οριζόντια πίεση σε φύλλα φίλτρο
Οριζόντια φυγόκεντρος Διαχωριστής/Διαυγαστής
Δίσκος πετρελαίου διαχωριστικό
Κερί φίλτρο καθαρισμού
Φυγόκεντρος πετρελαίου νερό διαχωριστικό
Μηχάνημα διαχωριστικό κρέμα γάλακτος
Βιομηχανική πετρελαίου διαχωριστικά
Άμυλο (κορυφολόγοι)
Φυγοκεντρικές φίλτρο διαχωριστικό
Βιομηχανικά φίλτρα τσάντα
Φυγοκεντρικές αντλίες μεταφοράς
Nutsche ταραχώδη φιλτράρετε στεγνωτήρα
Διαχωριστής χυμού