επιχείρηση
Προϊόντα
Κατακόρυφη πίεση σε φύλλα φίλτρα
Οριζόντια πίεση σε φύλλα φίλτρο
Οριζόντια φυγόκεντρος Διαχωριστής/Διαυγαστής
Δίσκος πετρελαίου διαχωριστικό
Φυγόκεντρος πετρελαίου νερό διαχωριστικό
Μηχάνημα διαχωριστικό κρέμα γάλακτος
Βιομηχανική πετρελαίου διαχωριστικά
Άμυλο (κορυφολόγοι)
Φυγοκεντρικές φίλτρο διαχωριστικό
Βιομηχανικά φίλτρα τσάντα
Φυγοκεντρικές αντλίες μεταφοράς